Warszawa

BIBLIOGRAFIA wykorzystana przy opracowywaniu materiałów do strony:

 

J. Berger, Dzieje Grochowa do 1916, RW6, Warszawa 1988.

D. Bociarski, Garbarstwo i białoskórnictwo, Warszawa 1873.

O. Budrewicz, Sagi Warszawskie, Czytelnik, 1990.

W. Czajewski, Warszawa ilustrowana, Warszawa 1896.

W. Dzierżanowski, Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870, Nakład S.Orgelbranda, Warszawa 1870.

B. Dziubek, Zaczynałem u Lilpopa, Warszawa 1969.

P. Elsztein, Moja Praga, Dom Wyd. „Syrenka”, Warszawa 2002. 

Encyklopedia Warszawy, Warszawa, 1992.

O. Gustowski, Echa minionej Warszawy, Warszawa, 1989.

J. Hensel, Burżuazja Warszawska drugiej połowy XIX w. w świetle akt notarialnych, PWN, 1979.

S. Herbst, Ulica Marszałkowska, Warszawa, 1978.

Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach, Warszawa 1893.

J. Jaworski, Kalendarz Ilustrowany na rok 1870, Warszawa 1870. 

Kalendarz informacyjno-encyklopedyczny, Warszawa 1904/10/14,30.

Kalendarzyk polityczno - hist. m. st. Warszawy, Warszawa, 1916.

J. Kasprzycki, Korzenie miasta, t. III – Praga, Wyd. Veda, Warszawa 1998.

T. Kikta, Tarchomin wczoraj i dzisiaj, PZWL, Warszawa 1969.

A. Kraushar, Kupiectwo warszawskie, Warszawa 1929.

Z. Krygier, Monografia przemysłu cukierniczego w Polsce. Warszawa 1919.

M. Leśniakowska, Architektura w Warszawie, Arkada-pracownia historii sztuki, Warszawa 1998. 

T. Łepkowski, Przemysł warszawski u progu epoki kapitalistycznej (1815-1868), PWN, Warszawa 1960.

S. Łoza, Czy wiesz, kto to jest? Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojsk0owej, Warszawa 1938. 

S. Łoza, Rodziny polskie poch. cudzoziemskiego…, Warszawa, 1934/36.

S. Łoza, Szkice warszawskie, Warszawa, 1958.

K. Makowski, Księga adresowa m. st. Warszawy. Urzędy, handel, przem. i rzemiosło, Warszawa 1937. 

Polski Słownik Biograficzny.

W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego 1864-1914, PWN, Warszawa 1977.

Przewodnik po warszawskich zakładach przemysłowych, Warszawa, 1970.

Rys Rozwoju Przemysłu i Handlu, Warszawa 1896.

Słownik artystów polskich i obcych. Warszawa 1971.

Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów PAST, Warszawa 1920/39.

Stulecie Zakładu Ogrodniczego Urlychowskiego, 1905.

S. Szenic, Cmentarz Powązkowski 1790-1918, PIW, Warszawa, 1982/83.

J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w. Bielsko-Biała 1998.

E. Szulc, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie, Warszawa, 1989.

E. Szulc, Cmentarze ewangelickie, KAW, Warszawa 1989.

J. i E. Szulcowie, Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie, Warszawa, 1989.

T. W. Świątek, Konstancin – śladami ludzi i zabytków, Warszawa, 2007.

T. W. Świątek, Rody starej Warszawy, Bis-PRESS, Warszawa, 2000.

T. W. Świątek, Rody warszawskie, Veda, Warszawa 2007.

T. W. Świątek, Śladami mieszkańców dawnej Warszawy, Warszawa 1998.

J. Waldorff, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, KAW, Warszawa 1982.

Warszawa - Etniczne i społeczno-kulturowe zróżnicowanie miasta (XVII-XX w.), Miasto i Kultura, 1998.

Wola ongi i dziś. Spojrzenie prawdziwe, Muzeum Woli, Warszawa 1997.