Wola

Fabryki

Projekt

 

 

MADE IN WOLA to projekt Stowarzyszenie Nasz Norblin, którego celem jest: 1) popularyzacja przemysłowych dziejów Woli, 2) zainteresowanie mieszkańców Warszawy problemem degradacji i zanikania poprzemysłowej zabudowy miasta, 3) próba odtworzenia przerwanego przekazu międzypokoleniowego – w realizacji projektu wzięli udział członkowie rodzin związanych z przedwojennym przemysłem.

 

ZOBACZ TEŻ INNE PROJEKTY STOWARZYSZENIA:

http://www.norblin.waw.pl/ 

 

BIBLIOGRAFIA wykorzystana przy opracowywaniu materiałów do strony:

D. Bociarski, Garbarstwo i białoskórnictwo, Warszawa 1873.

O. Budrewicz, Sagi Warszawskie, Czytelnik, 1990.

W. Czajewski, Warszawa ilustrowana, Warszawa 1896.

W. Dzierżanowski, Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870, Nakład S.Orgelbranda, Warszawa 1870.

B. Dziubek, Zaczynałem u Lilpopa, Warszawa 1969.

P. Elsztein, Moja Praga, Dom Wyd. „Syrenka”, Warszawa 2002. 

Encyklopedia Warszawy, Warszawa, 1992.

O. Gustowski, Echa minionej Warszawy, Warszawa, 1989.

J. Hensel, Burżuazja Warszawska drugiej połowy XIX w. w świetle akt notarialnych, PWN, 1979.

S. Herbst, Ulica Marszałkowska, Warszawa, 1978.

Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach, Warszawa 1893.

J. Jaworski, Kalendarz Ilustrowany na rok 1870, Warszawa 1870. 

Kalendarz informacyjno-encyklopedyczny, Warszawa 1904/10/14,30.

Kalendarzyk polityczno - hist. m. st. Warszawy, Warszawa, 1916.

J. Kasprzycki, Korzenie miasta, t. I-VI, Wyd. Veda, Warszawa 1998.

T. Kikta, Tarchomin wczoraj i dzisiaj, PZWL, Warszawa 1969.

A. Kraushar, Kupiectwo warszawskie, Warszawa 1929.

Z. Krygier, Monografia przemysłu cukierniczego w Polsce. Warszawa 1919.

M. Leśniakowska, Architektura w Warszawie, Arkada-pracownia historii sztuki, Warszawa 1998. 

T. Łepkowski, Przemysł warszawski u progu epoki kapitalistycznej (1815-1868), PWN, Warszawa 1960.

S. Łoza, Czy wiesz, kto to jest? Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojskowej, Warszawa 1938. 

S. Łoza, Rodziny polskie poch. cudzoziemskiego…, Warszawa, 1934/36.

S. Łoza, Szkice warszawskie, Warszawa, 1958.

K. Makowski, Księga adresowa m. st. Warszawy. Urzędy, handel, przem. i rzemiosło, Warszawa 1937. 

Polski Słownik Biograficzny.

W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego 1864-1914, PWN, Warszawa 1977.

Przewodnik po warszawskich zakładach przemysłowych, Warszawa, 1970.

Rys Rozwoju Przemysłu i Handlu, Warszawa 1896.

Słownik artystów polskich i obcych. Warszawa 1971.

Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów PAST, Warszawa 1920/39.

Stulecie Zakładu Ogrodniczego Urlychowskiego, 1905.

S. Szenic, Cmentarz Powązkowski 1790-1918, PIW, Warszawa, 1982/83.

J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w. Bielsko-Biała 1998.

E. Szulc, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie, Warszawa, 1989.

E. Szulc, Cmentarze ewangelickie, KAW, Warszawa 1989.

J. i E. Szulcowie, Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie, Warszawa, 1989.

T. W. Świątek, Konstancin – śladami ludzi i zabytków, Warszawa, 2007.

T. W. Świątek, Rody starej Warszawy, Bis-PRESS, Warszawa, 2000.

T. W. Świątek, Rody warszawskie, Veda, Warszawa 2007.

T. W. Świątek, Śladami mieszkańców dawnej Warszawy, Warszawa 1998.

J. Waldorff, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, KAW, Warszawa 1982.

Warszawa - Etniczne i społeczno-kulturowe zróżnicowanie miasta (XVII-XX w.), Miasto i Kultura, 1998.

Wola ongi i dziś. Spojrzenie prawdziwe, Muzeum Woli, Warszawa 1997.

 

CZASOPISMA:

„Jednota” 1989-1992

„Kurier Warszawski” 1880-1939

„Świat” 1905-1939

„Tygodnik Ilustrowany” 1859-1939

„Zwiastun Ewangeliczny” 1880-1939

„Życie Warszawy” 1944-2008

„Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza nr 50 z 1876 – „Temler i Szwede”.

„Gazeta Przemysłowo-Rzemieślniczo-Handlowa” nr 50 z 1886, s. 198/199 – „Teler i Szwede”. 

Przemysł Fabryczny w Królestwie Polskim, Rocznik VI – 1910.

Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu, 1932 – SGH sygn. 307.197. 

Zeszyty wolskie, Architektura przemysłowa warszawskiej Woli XIX/XX w., nr 4 z 2002.

Zeszyty wolskie, Materiały do dziejów wolskich rodów, nr 5 z 2003.

Zeszyty wolskie, Materiały do dziejów wolskich rodów, nr z 2007.

Zeszyty wolskie, Powązki – zapomniana dzielnica Warszawy, nr 9 z 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reklama

No images