Wola

Fabryki

FABRYKA SZCZOTEK I PĘDZLI „A. FEIST” Drukuj

 

ul. Wolska 12 

 

Powstała w 1804 r. jako skromny warsztat szczotkarski przy ul. Senatorskiej, w 1853 r. przejęty przez braci Aleksandra (1824-1911) i Władysława (1833-1903) Feistów, z zawodu majstrów szczotkarskich. Zwiększywszy zatrudnienie do 75 robotników, w 1856 r. bracia założyli drugi zakład szczotkarski, przy ul. Elektoralnej, zlikwidowany na początku XX w. Pierwszy zakład, w 1907 r. przeniósł już Aleksander Feist, do nowo wzniesionych budynków przy ul. Wolskiej. Była to wówczas jedyna fabryka tej branży w Królestwie Polskim, zatrudniająca aż 150 pracowników. Poza szczotkami i pędzlami produkowała wycieraczki, grzebienie i trzepaczki, w pełni zaspokajając potrzeby wewnętrzne kraju; posiadała przedstawicielstwa w Poznaniu, Katowicach i we Lwowie. 

 

Po I wojnie światowej, w związku z utratą chłonnego rynku cesarstwa rosyjskiego znalazła się u progu bankructwa. Kiedy w 1936 r. zmechanizowała produkcję, zmniejszyła zatrudnienie do zaledwie 60 robotników i zaczęła zwiększać swoją produkcję oraz asortyment. Dalszemu jej rozwojowi na przeszkodzie stanęła II wojna, po której nie została odbudowana.


 

 

 

 
 

Reklama

No images