Wola

Fabryki

TOWARZYSTWO AKCYJNE FABRYKI MASZYN „BRACIA GEISLER, OKOLSKI I PATSCHKE” SA Drukuj

 

ul. Okopowa 17

 

Fabryka założona w 1878 r. przez braci Karola Ludwika (1848-1933) i Gustawa (1854-1933) Geislerów. Produkowała odlewy i maszyny rolnicze. W 1893 r. zatrudniała 70 robotników; była zmechanizowana, posiadała silnik o mocy 30 KM. Na początku XX w. poszerzyła asortyment wyrobów o tokarnie, wiertarki, suszarnie, urządzenia do młynów, garbarni i browarów. Zatrudniała wówczas 170 robotników. W 1910 r. przekształcona w spółkę akcyjną, do której przystąpili Stanisław J. Okolski (1869-1923) i Stanisław  Patschke (1871-1917). Wówczas rozpoczęła produkcję urządzeń do centralnego ogrzewania; posiadała własne biuro techniczne i konstrukcyjne. S. Patschke na rok przed śmiercią, w 1916 r., został wybrany rektorem Politechniki Warszawskiej. 

 

Podczas I wojny światowej firma została poważnie zdewastowana, tak że do 1934 r. zatrudniała jedynie 30 robotników, mimo to przetrwała do wybuchu II wojny i dopiero po 1945 r. została znacjonalizowana, a resztki zabudowań rozebrano.


 

 

 
 

Reklama

No images